Milieu

Duurzame ontwikkeling gaat om het respect voor mensen, voor de aarde en voor toekomstige generaties. Duurzaamheid vereist dus per definitie globale inzichten en een lange termijn denken. En het is zaak voor iedereen. De gemeente werkt met meetbare en controleerbare doelstellingen en streeft naar 30% CO2-besparing tegen 2020 conform de Vlaamse en Europese doelstellingen. Inzetten op hernieuwbare energie is dan ook noodzakelijk.

Actueel

Eén groot zangfeest, in elke gemeente

Overal in België wordt op 22 en 23 september gezongen voor het klimaat. Omdat al meer dan twintig jaar wereldleiders het probleem van de klimaatsverandering voor zich uit schuiven en wij dat beu zijn. Beu te moeten wachten, beu te moeten horen dat het allemaal niet zo makkelijk is. Daarom roepen we iedereen in België op om mee te komen zingen. Daarvan...

De klimaatverandering is dodelijk voor het Zuiden

Jaarlijks 300.000 klimaatdoden

De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zuiden is de opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstromingen , orkanen. Miljoenen mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziektes en gedwongen migratie....

Woensdag, 20 Juni in Villa Vanthilt!

Een eerste ‘Sing for the climat’ moment!

Stef Kamil Carlens zal er zijn, Hans Primusz leert het lied aan en The Scabs zullen hoogstwaarschijnlijk het lied live begeleiden.

Er wordt gezocht naar nog wat BV’s om het geheel op te smukken.

Het wordt een spannend moment want het is de eerste...

Pagina's