Onze mensen

Vanuit een open geest in dialoog met de inwoners, vernieuwende en creatieve oplossingen aanreiken voor een duurzame, sociale en rechtvaardige, transparante en open samenleving. 

GROEN werkt aan een warme, zorgzame samenleving. Een maatschappij waar iederéén kansen krijgt, een samenleving die investeert in de mensen, hier in Oud-Turnhout maar ook buiten de grenzen, nu maar ook later.

Liesbet Dierckx

Respect voor de komende generaties en voor hen in het Zuiden.

Duurzame ontwikkeling is voor GROEN geen modewoord.  Het heeft betrekking op vele domeinen: van energie over mobiliteit tot biodiversiteit.
GROEN wil waken over het duurzame karakter van beleidsbeslissingen.