Over

Daar dromen de Groenen van…

De groenen zijn voor leefbare steden en dorpen,
voor een zuinig gebruik van grondstoffen en energie,
voor creatieve werkgelegenheid en productiewijzen,
voor rechtvaardige verdeling van arbeid, inkomen en goederen,
voor veilig verkeer en goed openbaar vervoer,
voor vrede en ontwapening, voor eerlijke informatie en echte inspraak,
voor de eigen dorpsschool,
voor kleinschalige winkels en bedrijfjes,
voor de bescherming van de zwaksten, kinderen, bejaarden en zieken,
voor niet-commerciële vrijetijdsbesteding,
voor schone lucht zuiver water, natuurbescherming en landschapszorg,
voor – eindelijk – wat meer rust en stilte.

Kortom, voor een menswaardige, vrije samenleving zonder uitbuiting, machtsmisbruik of geweld.

BEN JIJ DAAR SOMS TEGEN ???

Bijlagen: